Pürotehniliste toodete kategooriad

Ilutulestiku teostamiseks kasutatavaid tooteid nimetatakse seadusandja mõistes pürotehnilisteks toodeteks ja jaotatakse neis sisalduva pürotehnilise aine kogusest ja omadustest ning toote kasutusotstarbest ja ohtlikkusest sõltuvalt kategooriatesse:

F1-kategooria pürotehnilist toodet võib võõrandada vähemalt 12-aastasele isikule, arvestades seejuures tootja poolt pürotehnilise toote pakendile märgitud vanusepiiri nõuet.

F2-, F3-, T1- ja P1-kategooria pürotehnilist toodet võib võõrandada vähemalt 18-aastasele isikule.

F4-, T2- ja P2-kategooria pürotehnilist toodet võib võõrandada üksnes erialateadmistega isikule.