Ostu ja müügitingimused

Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1.1 Müügitingimused kehtivad Hansa Ilutulestikud OÜ (www.hansatuled.ee) veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Hansa Ilutulestikud OÜ (edaspidi Hansa Ilutulestikud) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Hansa Ilutulestikud veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Hansa Ilutulestikud jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Hansa Ilutulestikud veebilehel.
2. Hinnad
2.1 Kõik hinnad Hansa Ilutulestikud veebipoes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu 22%
2.2 Ostudel mille toodete kogusumma jääb alla 55€ lisandub transpordi hind vastavalt Kliendi valitud tarneviisile.
2.3 Hinnad kehtivad alates tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest).
2.4 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohandatakse Kliendi ja Hansa Ilutulestikud vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
3. Tellimuse vormistamine
3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi vajutades lingile „lisa korvi“.
3.2 Tellimuse vormistamisega alustamiseks täitke ostja andmed Seejärel vajutage ostukorvis lingile „Esita tellimus“
3.3 Ostu sooritamiseks ei pea te kasutajaks registreeruma. Lihtsalt valige tooted, täitke vajalikud andmed ja makske otse pangalingi kaudu. Makseviisideks on Swedbank, SEB, LHV Pank, Luminor, Coop Pank, Citadele, Revolut pangalingid ning Visa, Mastercard krediitkaardid. Registreerunud kasutajate andmed salvestatakse meie süsteemi, nende andmed on kaitsud ja see tagab Teile järgmiseks korraks täidetud ankeedi ja rida soodustusi.
3.4 Kohustuslik on täita ostja vanus. Juhul kui Te ei vasta toodete vanusepiirangu kriteeriumitele on Teil keelatud ostu sooritamine ja tellimuse vormistamine. Toodetel, mille vanusepiirang on 12 aastat ei saa osta nooremad isikud kui 12 aastased, toodetel mille vanusepiirang on 18 aastat ei saa osta nooremad isikud kui 18 aastased. Kauba üle andmisel kontrollitakse isiku vanust isikut tõendava dokumendi alusel.
3.5 Juhuks kui soovite tellimuse eest tasuda hiljem valige makseviisiks „ettemaksuarve“, ettemaksuarve saadetakse Tee poolt märgitud e-mailile.
3.6 Tasumata tellimused annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4. Müügilepingu jõustumine
4.1 Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogusumma on laekunud Hansa Ilutulestikud arveldusarvele.
5. Kohaletoimetamine
5.1 Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Hansa Ilutulestikud tellimuse 2 tööpäeva jooksul ning annab selle üle kohale toimetamiseks meie logistikapartnerile, kes toimetab kauba kohale 3 tööpäeva jooksul. Maksimaalne tarneaeg 5 tööpäeva. Kauba vastuvõtmisel on Ostjal kohustus veenduda ja hoolitseda selle eest, et kauba vastuvõtjaks on isik kes ei ole vastuolus Lõhkematerjaliseaduses §33 sätestatud tingimustega.
5.2 Hansa Ilutulestikud veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.
5.4 Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.
5.5 Hansa Ilutulestikud ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Hansa Ilutulestikud ei saanud mõjutada või ette näha. Tellida saab kuni 27.12 kella 23.59ni, hilisemate tellimuste kohaletoimetamist enne aastavahetust ei saa me garanteerida.
6. Tagastamisõigus
6.1 Peale tellimuse kättetoimetamist on Tarbijal õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada.
6.2 Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata, avamata originaalpakendis ja terved, süütenööri kaitse ja patareide kattepaber peab olema terve. Toodetel ei tohi esineda niiskuskahjustusi. Kauba väärtus ei tohi olla mingil viisil vähenenud.
6.3 Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile lisaks kauba maksumusele ka esialgne postikulu.
6.4. Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient. Hansa Ilutulestikud kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust. Kui tagastatav Kaup ei vasta punktis 6.2 toodud nõuetele, siis on Hansa Ilutulestikul õigus tasaarveldada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarveldamiseks saadab Müüja avalduse Ostja poolt tellimise käigus sisestatud e-posti aadressile. Juhul kui Ostja ei ole nõus avalduses toodud väärtuse vähenemisega, on tal õigus kaasata väärtuse vähenemise kindlakstegemisele sõltumatu ekspert.

6.5 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@hansatuled.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
6.6 Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

6.7. Tellijal on õigus põhjust avaldamata 14 päeva jooksul tellitud kauba kättesaamisest lepingust taganeda ning kaup ümber vahetada või tagastada. Tasuta tagastamisel peab kasutama sama tarneviisi, kuidas pakk algselt saadi.Lepingust taganemise korral peab tellija kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

6.8. Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kaubaga tutvumine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Hansa Ilutulestikud OÜl õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist. Hansapost tagastab tellija poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Hansapostini.

6.9. Loodusjõudude poolt tootele tekitatud kahjusid Hansa Ilutulestikud ei korva.

7. Vastutus
7.1 Hansa Ilutulestikud vastutab Teie ees ja Teie vastutate Hansa Ilutulestike ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8. Vääramatu jõud
8.1 Hansa Ilutulestikud ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Hansa Ilutulestikud ei saanud mõjutada või ette näha.
9. Isikuandmete kaitse ja turvalisus
9.1 Hansa Ilutulestikud lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.
9.2 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Hansa Ilutulestikud poolne ligipääs.
10. Pretensioonide esitamise kord
10.1 Hansa Ilutulestikud vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.
10.2 Hansa Ilutulestikud ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
10.3 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist Hansa Ilutulestikud kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab Hansa Ilutulestikud Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi poolt soovitud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist.
10.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile info@hansatuled.ee pretensioon kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
10.5 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.
10.6 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

10.7.  Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt kohtus. Tellijal on Lepingust tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjonipoole. Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumise õiguse kasutamine ei võta Tellijalt õigust pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.

Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tellija ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tellija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Tellija võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 

Kauba tagastamine

Tellijal on õigus põhjust avaldamata 14 päeva jooksul tellitud kauba kättesaamisest lepingust taganeda ning kaup ümber vahetada või tagastada. Lepingust taganemise korral peab tellija kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. See tähendab samaväärset kasutust nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. Ilutulestikutoote pakend peab olema rikkumata. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplekssuses nagu tellijale väljastamise hetkel. Kauba küljes olevad pakendi osad ja süütenööri kattepeber, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Hansa Ilutulestikud OÜl õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist. Saatekulu ei kuulu tagastamisele.

Kaubad on saadaval kuni kaupu jätkub. Hansa Ilutulestikud OÜl on õigus lepingust taganeda juhul, kui tellitud kaupa ei ole võimalik kauba lõppemise tõttu tarnida. Hansa Ilutulestikud OÜ informeerib Tellijat lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni, e-posti või posti teel. Juhul, kui Tellija on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab Hansa Ilutulestikud ostuhinna viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul.

Tasuta tagastamisel peab kasutama sama tarneviisi, kuidas pakk algselt saadi.