14-päevane tagastusõigus

Tellijal on õigus põhjust avaldamata 14 päeva jooksul tellitud kauba kättesaamisest lepingust taganeda ning kaup ümber vahetada või tagastada. Lepingust taganemise korral peab tellija kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. See tähendab samaväärset kasutust nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. Ilutulestikutoote pakend peab olema rikkumata. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplekssuses nagu tellijale väljastamise hetkel. Kauba küljes olevad pakendi osad ja süütenööri kattepeber, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Hansa Ilutulestikud OÜl õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist. Saatekulu ei kuulu tagastamisele.

Kaubad on saadaval kuni kaupu jätkub. Hansa Ilutulestikud OÜl on õigus lepingust taganeda juhul, kui tellitud kaupa ei ole võimalik kauba lõppemise tõttu tarnida. Hansa Ilutulestikud OÜ informeerib Tellijat lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni, e-posti või posti teel. Juhul, kui Tellija on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab Hansa Ilutulestikud ostuhinna viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul.

Tasuta tagastamisel peab kasutama sama tarneviisi, kuidas pakk algselt saadi.