Allahindlus!

FESTIVAL 8×40 lasku

Netipoe hind: 80.00

Tootekood 3698541236506
Toote kategooria F2
Kestvus 5-30 sekundit
Lennukõrgus 35 meetrit
Laskude arv 8x40
Vanusepiirang 18

Kasutusjuhend

 • Vali sobiv laskepaik: vähemalt 100 m eemal kergesti süttivatest esemetest ja objektidest ja vähemalt 30 m eemal inimestest, loomadest ja hoonetest.
 • Laskepaigaks on tasane ja avatud maa-ala, selle kohal ei tohi olla elektri –ja sideliine ega puid. Ilutulestikku ei tohi suunata inimeste poole ega nende kohale.
 • Laskja ei tohi kanda kergesti süttivat riietust, kuna süütamisel võib süütenöör paisata sädemeid kuni 20 cm kaugusele.
 • Toode tuleb paigutada tasasele alusele selliselt et see ei kukuks külili. Viimase vältimiseks on soovitav toode toestada kas vaiade ja teibi abil või kuhjata selle ümber liiva või kive.
 • Süütenöör on ca 2mm läbimõõduga ROHELIST VÄRVI NÖÖR.
 • Eemalda enne süütamist süütenööri paberist kaitse kirjaga ”SÜÜTENÖÖR” või “FUSE” ja EEMALDA SÜÜTENÖÖRI KAITSE keskosa. TAGAVARA SÜÜTENÖÖR on juhuks kui te olete 15 minutit oodanud, lähete toote juurde ja selgub et toode on jäänud osaliselt toimimata (kattepaber on terve) Sellisel juhul korrake tagavara süütenööriga sama, mis tegite süütenööriga.
 • Süüta süütenöör väljasirutatud käega, asetsedes ise toote kõrval. Käe hoidmine lasketoru kohal on keelatud. Toote kohale kummardumine on eluohtlik.
 • Peale süütamist eemaldu väga kiiresti. Toode süttib peale süütamist ca 6 sekundi jooksul.
  ÄRA LÄHENE SÜÜDATUD TOOTELE.
 • Juhul kui toode ei süttinud või sellelt tuli ära süütenöör, siis seda toodet ei tohi kasutada ja see tuleb tagastada müüjale.
 • Juhul kui toode ei süttinud või tootest toimis ainult mingi osa, siis sellele tootele ei tohi läheneda 15 minuti jooksul ning seda toodet ei tohi kasutada ja see tuleb tagastada müüjale.
 • Toote kasutamine ebakainena, joovastavate või uimastavate ainete mõju all on keelatud.
 • Toote kasutamine on keelatud suure tuleohuga aladel.
 • Avalikel üritustel, asulates või tiheasustusega aladel on toote kasutamine keelatud.
 • Vajadusel varu laskepaiga lähedusse käsikustuti või ämber veega ja võimalusel teavita sellest ka teisi, et tulekahju korral saaks kiirelt tegutseda.
 • Kui pole võimalik leida maa-ala, kus oleks paigas ohuala ja kaugus inimestest, siis ei tohi ilutulestikku teostada.
 • Tutvu ja järgi iga tootega kaasas olevat kasutusjuhendit. Kui enne laskmist tekib lisaküsimusi, siis palun helistada mõnel alltoodud telefoninumbritest: Kalle Tüür 5164964, Viljar Vare 5023066, Andre Kõiv 5106235.

Toode on tule- ja plahvatusohtlik. Seda võib kasutada ja käidelda alates 18 aastane või vanem isik.
Antud toodet peab hoidma kuivas ja ohutus kohas, kaugus kütteseadmetest peab olema vähemalt 1 meeter.
Alati tuleb lähtuda tootel olevast kasutusjuhendist.