Allahindlus!

CONDOR

Netipoe hind: 11.00

Tootekood 6879856200162
Toote kategooria F2
Toote mõõtmed 9.5 × 9.5 × 15 cm
Kestvus 25 sekundit
Lennukõrgus 35 meetrit
Laskude arv 16
Vanusepiirang 18

Kasutusjuhend

 • Vali sobiv laskepaik: vähemalt 100 m eemal kergesti süttivatest esemetest ja objektidest ja vähemalt 30 m eemal inimestest, loomadest ja hoonetest.
 • Laskepaigaks on tasane ja avatud maa-ala, selle kohal ei tohi olla elektri –ja sideliine ega puid. Ilutulestikku ei tohi suunata inimeste poole ega nende kohale.
 • Laskja ei tohi kanda kergesti süttivat riietust, kuna süütamisel võib süütenöör paisata sädemeid kuni 20 cm kaugusele.
 • Toode tuleb paigutada tasasele alusele selliselt et see ei kukuks külili. Viimase vältimiseks on soovitav toode toestada kas vaiade ja teibi abil või kuhjata selle ümber liiva või kive.
 • osta pürotehnilisi tooteid ainult vastavat õigust omavast müügikohast
 • jälgi, et pürotehnilisel tootel ei oleks väliseid mehhaanilisi vigastusi, nende esinemise korral tagasta toode müüjale
 • hoia pürotehnilist toodet kuivas kohas ja väldi selle niiskeks või märjaks saamist
 • loe läbi pürotehnilise tootega kaasas olev kasutusjuhend ja käitu vastavalt selles toodule
 • vali pürotehnilise toote kasutamiseks õige aeg ja koht selliselt, et sa oma tegevusega ei häiriks kaaskodanikke
 • ära tegele ilutulestikuga alkoholijoobes või psühhotroopse aine mõju all
 • ära kasuta ilutulestikku kohas, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra, ohutu kaugus on märgitud kasutusjuhendis või tootel
 • ettevaatamatus võib põhjustada tõsise õnnetuse
 • kindlasti ei tohi pürotehnilist toodet visata teiste isikute ega loomade suunas
 • jälgi, et kavandatava ilutulestiku kohal, lähedal või lennutrajektooril ei oleks takistusi
 • peale süütenööri süütamist mine kiiresti ohutusse kaugusesse
 • korraga tohib süüdata ainult ühte pürotehnilist toodet ning mitut toodet ei tohi omavahel süütamiseks ühendada
 • kui ilutulestik peale süütamist ei tööta, võib sellele läheneda peale 15 minuti möödumist
 • kui pürotehniline toode ei andnud nõutud pürotehnilist efekti, siis tagasta toode müüjale
 • pärast pürotehnilise toote kasutamist korja kokku oma tegevusest tekkinud jäägid (sh prügi)
 • Tutvu ja järgi iga tootega kaasas olevat kasutusjuhendit. Kui enne laskmist tekib lisaküsimusi, siis palun helistada mõnel alltoodud telefoninumbritest: Kalle Tüür 5164964, Viljar Vare 5023066

 

Kirjeldus

Vilkuvad, pragisevad ja kirjud krüsanteemid.